Hôm nay (ngày 24/1), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo. Tham dự họp báo có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, cùng đại diện các cơ quan có liên quan…, theo Văn phòng Quốc hội.

1 luật sửa 9 luật để gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo. Ảnh: Quốc hội

Thừa lệnh Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh về công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hánh án dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022).

Việc sửa Luật lần này, theo ông Hiếu còn để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; công tác bảo vệ an ninh mạng; thi hành án dân sự; thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

“Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển…”, ông Phan Chí Hiếu cho biết.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật là những vấn đề cấp bách, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tăng cường phần quyền, đồng thời bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực đất nước.

1 luật sửa 9 luật để gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật là những vấn đề cấp bách. Ảnh: Quốc hội

“Để bảo đảm các quy định của Luật được triển khai thi hành kịp thời, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất…”, ông Hiếu cho hay.

Theo đó, dự kiến sẽ có 3 văn bản quy định chi tiết gồm: (1) Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luất Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; (2) Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng./.