Ngày 14/4/2023, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là việc khó, quan trọng. Ảnh: Đức Trung/MPI

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc cơ quan nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, từ đó giải quyết tốt các tình huống trong thực tế và chủ động triển khai thực hiện đúng các quy trình, quy định về kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng.

Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là việc khó, quan trọng, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đảng, công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, quy định mới để các tổ chức đảng, đảng viên nắm vững trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươngđã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng ủy Khối đối với công tác kiểm tra giám sát.

Cho biết, tại Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 09 Đảng bộ và 22 chi bộ trực thuộc có 100% cán bộ tham gia cấp ủy của tổ chức đảng đều là kiêm nhiệm, đặc biệt sau Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều đồng chí cấp ủy mới, chưa cập nhật đầy đủ các quy định của đảng nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và tiếp thu đầy đủ kiến thức; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc ở mỗi tổ chức đảng trong thời gian tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hội nghị được nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ, trao đổi về tình hình và phổ biến các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: Đức Trung/MPI

Hội nghị được nghe đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ, trao đổi về tình hình và phổ biến các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quán triệt quy định và hướng dẫn về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cụ thể trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW.

Quy định số 69-QĐ/TW là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Quy định nêu rõ, tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời. Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Trung/MPI

Đặc biệt, nội dung về kỷ luật đảng viên vi phạm gồm 32/58 điều, từ Điều 25 đến Điều 56, đây là Chương mà kết cấu thêm nhiều Điều mới, bổ sung hành vi mới và sửa đổi nhiều nhất. Việc bổ sung, quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung về kỷ luật đảng viên vi phạm ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nội dung còn đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp các cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn quận nắm vững quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát. Qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ , tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới; xử lý, vận dụng các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao tinh thần tham gia của đại diện các cấp ủy đảng, chi ủy trực thuộc nhằm nghiên cứu, học hỏi, nắm vững quy định về công tác kiểm tra giám sát để triển khai, áp dụng tại nơi đơn vị.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy nắm vững tinh thần chỉ đạo, năm 2023 là năm công tác kiểm tra giám sát và bám sát các quy định hướng dẫn của Đảng ủy khối, Đảng ủy cơ quan để xây dựng chương trình hành động thực hiện theo Nghị quyết 15-NQ/ĐUK, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tại tổ chức đảng./.