Số người tham gia bán hàng đa cấp giảm mạnh

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2020 của các doanh nghiệp đạt khoảng 15.538 tỷ đồng, tăng hơn 2.863 tỷ đồng (tăng 22.8%) so với năm 2019 (Hình 1). Trong 06 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu bán hàng đa cấp đạt khoảng 9.300 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp dành khoảng 36-37% để chi trả hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia.

Hình 1: Biến động số doanh nghiệp và doanh thu bán hàng đa cấp giai đoạn 2015-2020

Cả nước có 22 doanh nghiệp được bán hàng đa cấp, với 760.000 người tham gia
Nguồn: Bộ Công Thương

Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu là từ các sản phẩm thực phẩm chức năng (trên 80%) và mỹ phẩm (khoảng 15 %). Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2020 là 832.385 người, giảm 25% so với cuối năm 2019 (Hình 2). Đến hết tháng 6/2021, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm 8,5% xuống còn 761.502 người.

Hình 2: Biến động số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giai đoạn 2015 – 2020

Cả nước có 22 doanh nghiệp được bán hàng đa cấp, với 760.000 người tham gia
Nguồn: Bộ Công Thương

Tổng số thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp ngân sách nhà nước năm 2020 đạt hơn 1.837 tỷ đồng, trong 06 tháng đầu năm 2021 là hơn 1.338 tỷ đồng.

Về cơ bản, các doanh nghiệp đều có website cập nhật thông tin thường xuyên, minh bạch, duy trì hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại, và có hệ thống quản lý người tham gia đáp ứng quy định.

Vi phạm hành chính về bán hàng đa cấp đã giảm nhiều

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trong những năm vừa qua đã được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Theo đó, khuôn khổ pháp lý quản lý bán hàng đa cấp đã được dần hoàn thiện.

Năm 2020, Bộ Công Thương đã triển khai công tác thanh tra chuyên ngành về chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử phạt 03 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 01 tỷ 460 triệu đồng về các vi phạm hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp. Tại các địa phương, số tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp chỉ hơn 400 triệu đồng, giảm nhiều so với thời gian trước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được chú trong và đẩy mạnh trong các năm vừa qua. Theo Bộ Công thương, đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cơ bản kiểm soát một cách hiệu quả, chặt chẽ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai công tác quản lý bán hàng đa cấp theo các nhóm hoạt động chính, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của người dân về bán hàng đa cấp./.