PGS, TS. Nguyễn Việt Hùng

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Phạm Phương Linh

Nguyễn Ánh Nhật

Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Đức Duy

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 9, tháng 5/2024)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây