(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đinh Quốc Bảo

Sinh viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Quốc gia TP. Hồ Chí Minh