Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 4/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPVPHC về xử phạt ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HSC (mã chứng khoán: HCM) 20 triệu đồng do không công bố thông tin về dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, ông Huân đã bán 20.000 cổ phiếu HCM trong tháng 3/2021 và bán tiếp 20.000 cổ phiếu HCM trong tháng 4/2021, nhưng không công bố thông tin về dự kiến giao dịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của HSC bị phạt vì giao dịch cổ phiếu “chui”
HSC chuẩn bị chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cũng liên quan đến HSC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, ngày 12/10 tới, HSC sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Theo đó, HSC sẽ phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 2:1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/10/2021 đến ngày 3/12/2021. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 7/12/2021.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, đại hội cổ đông của HSC đã uỷ quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu HCM đóng cửa ở mức 49.500 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công trong phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu trên, tổng giá trị vốn huy động từ đợt chào bán này là hơn 2.135,2 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được HSC phân bổ cho các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh./.