Bộ trưởng nắm chắc thực trạng lĩnh vực quản lý

“Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là một trong các Bộ trưởng dày dặn kinh nghiệm nghị trường và trả lời chất vấn với nhiều kinh nghiệm, nắm chắc thực trạng thuộc lĩnh vực quản lý, với tinh thần cầu thị, trả lời đầy đủ thẳng thắn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), mỗi vấn đề đều có đề xuất định hướng, phương án cụ thể để xử lý trong thời gian tới…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi phát biểu kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội diễn ra sáng nay (ngày 12/11), theo Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn đầy đủ, thẳng thắn…
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là một trong các Bộ trưởng dày dặn kinh nghiệm nghị trường và trả lời chất vấn với nhiều kinh nghiệm… Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã có 29 ĐBQH chất vấn, 7 đại biểu tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng…

“Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành khác tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, giúp họ duy trì và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động. Thủ tục chuẩn bị đầu tư, kế hoạch phân bổ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã đảm bảo tuân thủ thứ tự ưu tiên, bố trí vốn theo quy định pháp luật, cơ bản khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải và kém hiệu quả…”, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận.

Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cho rằng, quy mô các chính sách hỗ trợ còn tương đối thấp, mới chỉ tương đương khoảng 4% GDP và chủ yếu tác động về phía cung của nền kinh tế, chưa thực sự hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Một số bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, việc giải ngân vốn đầu tư công còn rất chậm, nhất là vốn ODA. Việc triển khai một số dự án quan trọng quốc gia bị chậm tiến độ như: dự án sân bay quốc tế Long Thành, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, do còn khó khăn vướng mắc.

Tập trung giải quyết 4 vấn đề chính

Qua phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đã đề ra nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, trong đó, tập trung vào 4 vấn đề chính.

Thứ nhất, ngay trong năm 2021, cần chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để giúp Chính phủ xây dựng và ban hành, triển khai Chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid -19 gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, gắn với khung khổ đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch tái cơ cầu nền kinh tế giai đoạn 5 năm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các ĐBQH đều nhấn mạnh các gói kích thích tới đây phải chú trọng cả tổng cung và tổng cầu, không chỉ phục hồi vấn đề kinh tế, mà cả phát triển xã hội, bởi tác động của đại dịch đến kinh tế và xã hội hết sức sâu sắc.

“Gói kích thích kinh tế phải bao gồm cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phối hợp giữa hai chính sách này với các chính sách vĩ mô khác trên cơ sở bảo đảm ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô. Chương trình tổng thể này cũng cần có lộ trình phù hợp dự kiến đến năm 2022-2023; đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao; dẫn vốn được vào những khu vực thực sự cấp bách và cần thiết, có khả năng hấp thụ được vốn. Cần phải có chương trình quản lý rủi ro, đảm bảo cho việc huy động, phân bổ các nguồn lực được công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Thứ hai, về đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu với Chính phủ phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan, trách nhiệm của người đứng đầu để có giải pháp quyết liệt trong việc chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, giải ngân, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

Thứ ba, về thể chế chính sách, ĐBQH nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu cho Chính phủ khẩn trương quyết liệt triển khai nhanh chóng việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, bởi quy hoạch phải đi trước một bước…

Thứ tư, đối với việc đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia, trong thời gian tới cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy trình, có ý kiến của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cân nhắc đến tính khả thi, khả năng huy động vốn, có lộ trình trước – sau để trình Quốc hội xem xét và quyết định, đồng thời tiếp tục tham mưu với Chính phủ để có giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này…/.