Đây là năm thứ 18 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Chuẩn bị công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022
Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 chuẩn bị được công bố vào ngày 11/4 tới

Báo cáo PCI 2022 là ấn phẩm thường niên năm thứ 18 liên tiếp do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của USAID, nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Ngoài việc công bố danh sách các địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất, báo cáo còn phản ánh “bức tranh” của môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2022 vừa qua từ kết quả điều tra doanh nghiệp trên cả nước. Báo cáo sẽ nhận diện các khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Báo cáo PCI 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Đây là cuộc khảo sát lấy mẫu ngẫu nhiên, được thực hiện bài bản và khoa học theo các chuẩn mực cao của thế giới. Khảo sát PCI có thể xem là cuộc khảo sát doanh nghiệp thường niên có quy mô lớn nhất, thực hiện một cách công phu nhất tại Việt Nam hiện nay, phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh tại Việt Nam hàng năm.

Bên cạnh bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành phố như thường lệ, báo cáo PCI 2022 còn đánh giá các chuyển động trên nhiều lĩnh vực của môi trường kinh doanh Việt Nam như: mức độ thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính; khả năng tiếp cận thông tin; công tác thanh, kiểm tra; chi phí không chính thức; chất lượng thực thi quy định tại các địa phương và các khó khăn doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải.

Báo cáo PCI 2022 cũng phản ánh đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trên nhiều khía cạnh như: thủ tục đầu tư, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, xuất nhập khẩu, chất lượng lao động…

Cũng trong Báo cáo PCI 2022, lần đầu tiên VCCI và USAID giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như: mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương; trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp; mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác./.