Diễn đàn VCSF và Chương trình CSI là hoạt động thường niên của VCCI nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Chuẩn bị diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam
Chương trình CSI 2021 được tổ chức vào ngày 5/12 tới theo hình thức trực tuyến

Ban Tổ chức cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác tổ chức đạt hiệu quả, Diễn đàn VCSF 2021 và Chương trình CSI 2021 được tổ chức vào ngày 5/12 tới theo hình thức trực tuyến.

Diễn đàn VCSF 2021 là phiên toàn thể tiếp nối các hội thảo chuyên đề đã được tổ chức trước đó gồm các chủ đề “Doanh nghiệp phát triển bền vững thực hiện mục tiêu kép” tổ chức ngày 09/09/2021; “Kinh tế tuần hoàn: tương lai của tăng trưởng kỉnh tế bình đẳng và bền vững” tổ chức ngày 14/10/2021; “Tái thiết nền tảng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới và tương lai so hóa” tổ chức ngày 15/10/2021.

Chương trình sẽ mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp trao đổi, thảo luận giải pháp và đề xuất các kiến nghị tới Chính phủ trong việc thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Những giải pháp và kiến nghị được thông qua tại Diễn đàn sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam CSI 2021 cũng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt tôn vinh các doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid 19. Chương trình dự kiến có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Dam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút 150 đại biểu tham dự trực tiếp tại khán phòng và khoảng 1000 đại biểu tham dự trực tuyến bao gồm các đại diện của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, đại diện của các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, các chuyên gia và các cơ quan báo chí, truyền thông.