Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1023/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (lầu 2, Toà nhà Melinh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Công ty Chứng khoán Việt Thành bị phạt 150 triệu đồng, do báo cáo có nội dung sai lệch (Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021 và ngày 31/03/2022, Công ty không tính giái trị rủi ro thị trường tăng thêm khi tính tỷ lệ an toàn tài chính đối với khoản đầu tư vào các cổ phiếu: CII (Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh), VPB (Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng) từ trên mức 10% vốn chủ sở hữu Công ty). Ngoài phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc Công ty Chứng khoán Việt Thành báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn phạt Chứng khoán Việt Thành 125 triệu đồng, do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, Công ty đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết, cụ thể: tại thời điểm ngày 31/12/2021, Công ty đầu tư 19,69% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII; tại ngày 31/03/2022, Công ty đầu tư 28,21% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII và 16,09% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu VPB. Tại thời điểm ngày 30/06/2022, Công ty đầu tư 33,61% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII…./.