Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2022 (VCSF 2022) với chủ đề “Chuyển đổi, tăng tốc, bứt phá: Doanh nghiệp vững bền – Quốc gia thịnh vượng” do VBCSD tổ chức trong chuỗi hoạt động thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững doanh nghiệp.

Đối thoại chuyển đổi tư duy để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững

Trong 5 năm gần đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam – VBCSD đã thúc đẩy mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp thực hiện quản trị doanh nghiệp bền vững thông qua áp dụng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI). Chủ đề này cũng được lồng ghép liên tục trong các kỳ Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCSF) trong các năm qua.

Năm 2022, VCSF tiếp tục khai thác quản trị doanh nghiệp bền vững, từ góc độ mới – ESG với chủ đề “Chuyển đổi tư duy và hệ thống để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững”. Theo đó, với trọng tâm tập trung vào việc đẩy mạnh thực hành các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) trong quản trị doanh nghiệp bền vững, Hội thảo chuyên đề năm nay hướng đến mục tiêu: Giới thiệu các thông lệ tốt của các doanh nghiệp đi đầu trong thực hành ESG và áp dụng Bộ chỉ số CSI; mối quan hệ chặt chẽ giữa lập chiến lược kinh doanh bền vững, thực hành ESG và áp dụng CSI.

Cập nhật tình hình thực hành ESG trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; cơ hội và thách thức khi thực hành ESG tại Việt Nam; đặc biệt là hạch toán nguồn vốn tự nhiên trong quản trị doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh các chính sách, cũng như sức ép liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gia tăng và đi vào đời sống; giới thiệu góc nhìn, kinh nghiệm quốc tế thông qua chia sẻ mô hình Ba tuyến (bản cập nhật mới của Mô hình Ba tuyến phòng vệ nổi tiếng của thế giới), đồng thời công bố Kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng một số khu công nghiệp tại Việt Nam theo khung Kinh tế – Môi trường – Xã hội và Quản trị do VBCSD, IDH, Pepsico Việt Nam, Nestlé Việt Nam phối hợp thực hiện.

Đối thoại chuyển đổi tư duy để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững

Bên cạnh đó, phiên Tọa đàm chuyên sâu sẽ tập trung thảo luận, trao đổi, đưa ra các kiến nghị để thúc đẩy việc thực hành ESG hiệu quả hơn, kết hợp giữa áp dụng Bộ chỉ số CSI trong khung thực hành ESG, qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp cũng như cho địa phương. Những kiến nghị được đưa ra trong chương trình sẽ là đầu vào quan trọng cho Phiên toàn thể của VCSF 2022, cũng như được tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp hướng tới hoạt động quản trị doanh nghiệp minh bạch, chuyên nghiệp, theo chuẩn quốc tế.

Theo Báo cáo đặc biệt đo lường chỉ số niềm tin Edelman, có 88% nhà đầu tư tin rằng, các công ty chú trọng đến sáng kiến về ESG sẽ đem lại cơ hội về mặt lợi nhuận trong dài hạn tốt hơn so với các công ty không chú trọng về ESG. Việt Nam đang ở giai đoạn rất sớm của nhận thức về tầm quan trọng của ESG so với các nước phát triển. Việc áp dụng ESG còn mới ở Việt Nam, tuy nhiên đang phát triển theo chiều hướng tích cực khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm và thực hành áp dụng ESG. Đại dịch Covid-19 xuyên suốt 2 năm qua thậm chí còn đẩy nhanh hơn xu hướng này, khiến chiến lược đầu tư chuyển dịch sang các yếu tố ESG nhiều hơn so với các chỉ tiêu tài chính truyền thống. Nhận thức và thực hành các chỉ số, cũng như lập báo cáo ESG đòi hỏi sự chuyển đổi trong tư duy và hệ thống ở cấp chiến lược./.