Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại, tuy nhiên giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7/2022 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước.

Giá xăng dầu giảm kìm chân CPI tháng 8/2022
Nguồn: Tổng cục Thống kê

So với tháng trước, CPI tháng 8/2022 tăng 0,005% (khu vực thành thị giảm 0,11%; khu vực nông thôn tăng 0,13%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 02 nhóm hàng giảm giá (Hình 1).

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 8/2022 tăng 2,89%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá (Hình 2).

Giá xăng dầu giảm kìm chân CPI tháng 8/2022
Nguồn: Tổng cục Thống kê

So với tháng 12/2021, CPI tháng Tám tăng 3,6%, trong đó có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,08%.

Cơ quan thống kê quốc gia cũng cho biết, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2021.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2022 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu./.