Phát biểu kết thúc Trại hè Access, Đại biện Lâm thời Marie C. Damour ghi nhận sự tận tâm và lòng trắc ẩn của các giáo viên Access trong khu vực vì những hướng dẫn của họ dành cho các em học sinh để các em trở thanh những thành viên tích cực và thấu đáo của xã hội. Đại biện Damour nhìn nhận tầm quan trọng của ngôn ngữ tiếng Anh như một nhịp cầu kết nối mọi người.

Hỗ trợ các Dự án Phục vụ Cộng đồng thông qua Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access

Bà nói “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin tưởng mạnh mẽ vào việc hỗ trợ thanh thiếu niên thông qua các chương trình tiếng Anh. Các em là tương lai và tiếng Anh là công cụ để các em nói lên tiếng nói của mình và kết nối với cộng đồng toàn cầu. Bằng cách chọn học tiếng Anh với các lớp Access, các em đã rất thông minh khi tự chuẩn bị hành trang để hội nhập với một tương lai gắn kết toàn cầu, và tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân mình với các cơ hội việc làm và học bổng.”

Được tài trợ thông qua Văn phòng Tiếng Anh Khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Chương trình Học bổng Tiếng Anh Access cung cấp 360 giờ dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn từ 13-21 tuổi tại hơn 90 quốc gia trên toan thế giới. Mục đích của Chương trình học bổng Tiếng Anh Access là cung cấp cho những học sinh các kỹ năng tiếng Anh, CNTT và kỹ năng mềm cần thiết để cải thiện khả năng tiếp cận của họ với các cơ hội giáo dục, nghiên cứu và việc làm sau khi tốt nghiệp. Chương trình Access, cùng với các chương trình Tiếng Anh khác, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Sứ mệnh Hoa Kỳ, đó là mở rộng giảng dạy tiếng Anh để thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế./.