Cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với Ban Công tác đại biểu về hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, diễn ra hôm nay (ngày 8/8), theo Văn phòng Quốc hội.

Khắc phục sự lúng túng trong thực tiễn giám sát của hội đồng nhân dân
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban soạn thảo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, để trình UBTVQH tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 này (ảnh: Quốc hội)

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết, dự thảo tập trung hướng dẫn 5 nhóm vấn đề chính gồm: chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND, hoạt động chất vấn và giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND; giám sát chuyên đề của HĐND, các Ban của HĐND; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và giám sát của đại biểu HĐND; xem xét việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, chất vấn, giải trình.

Lưu ý một số nội dung của dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần có các nội dung hướng dẫn để tạo sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động giám sát và các chủ thể giám sát từ khâu xây dựng chương trình giám sát, tổ chức giám sát, đến giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Trong đó, cần bám sát 5 nhóm hoạt động giám sát của HĐND theo quy định tại Điều 113 Hiến pháp năm 2013; Điều 57 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Các đại biểu cơ bản tán thành với 5 nhóm vấn đề cần tập trung hướng dẫn, nhưng đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại thẩm quyền quyết định các vấn đề chất vấn của Thường trực HĐND tại một số điều trong dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến cũng nhất trí cho rằng, Nghị quyết cần tập trung hướng dẫn các nội dung luật chưa quy định rõ, những nội dung mà HĐND đang vướng mắc thuộc thẩm quyền hướng dẫn của UBTVQH.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tham dự, từ đó khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, để trình UBTVQH tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 này.

“Đây là nghị quyết hướng dẫn, mang tính chất như một ‘cẩm nang’ để thống nhất, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, khắc phục cho được một số hạn chế, vướng mắc và lúng túng trong thực tiễn giám sát của HĐND hiện nay…”, ông Vương Đình Huệ yêu cầu.

Nghị quyết nên có quy định về: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá trong hoạt động giám sát của HĐND, nhất là trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, xây dựng các tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát, lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn, sự phối hợp giữa các chủ thể giám sát, tương tác giữa HĐND, đại biểu HĐND và cử tri…, để HĐND có cơ sở thực hiện.

Với các nội dung liên quan đến chế tài xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân không nghiêm túc thực hiện các kết luận giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện các chế tài đã được quy định trong luật, do đó, dự thảo Nghị quyết chỉ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chế tài. Mặt khác, để có những biện pháp mạnh mẽ hơn thì cần kết hợp chặt chẽ các hoạt động giám sát, ví dụ qua giám sát chuyên đề đã có kết luận nhưng cơ quan chịu sự giám sát không thực hiện, thì HĐND chọn ra các vấn đề nổi cộm đưa ra chất vấn, công khai kết quả thực hiện kết luận giám sát, kết luận chất vấn…. Với những vấn đề lớn, đã rõ, qua giám sát phát hiện trách nhiệm của tập thể, cá nhân, thì tuỳ theo mức độ yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo luật định…/.