Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam sẽ được triển khai trong 5 năm với ngân sách 36 triệu đô la. Đây là dự án được công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hồi tháng 8/2021. Dự án sẽ được triển khai phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khởi động dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam
Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Lễ khởi động dự án

Doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng là những nhân tố chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, chiếm 40% GDP và 60% tổng số việc làm trong năm 2018. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này phải đối mặt với nhiều rào cản và hạn chế làm cản trở khả năng tăng trưởng liên tục và bền vững, trong đó có các vấn đề như công nghệ mới, thiết lập mạng lưới, liên kết thị trường và thiếu tiếp cận với các cơ hội về đào tạo quản lý và nâng cao kỹ năng.

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do USAID tài trợ sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế toàn diện và bao trùm thông qua cải tiến các phương thức kinh doanh, đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ, cải cách chính sách và tăng cường tiếp cận thị trường. Dự án sẽ thúc đẩy các giải pháp do địa phương dẫn dắt và làm chủ để tận dụng lợi thế sức mạnh của đội ngũ nhân tài Việt Nam, bao gồm việc quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ do Việt Nam sản xuất (“Made by Vietnam”), cũng như các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khởi động dự án, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án trên được thực hiện trong 5 năm (2020-2025), với nguồn vốn 36 triệu USD do USAID tài trợ. Dự án hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs) của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ, thông các hỗ trợ tăng cường chiến lược phát triển của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới và tiếp cận thị trường.

“Dự án sẽ thu hút và huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm thiết lập các quan hệ đối tác giá trị chung và xây dựng các giải pháp dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, dự án cũng hợp tác với các đối tác tư nhân tại địa phương, đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và các công ty hàng đầu trong nước, quốc tế nhằm hỗ trợ các dự án nhỏ đang tăng trưởng tăng cường năng lực về quản trị, nhân lực, tài chính và công nghệ”, ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Cũng theo đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, dự án sẽ khuyến khích thực hiện các giải pháp nhằm tận dụng thế mạnh đội ngũ nhân tài người Việt, bao gồm cả việc khuyến khích các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và giải pháp của người Việt nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nói chung. Theo đó, dự án sẽ tập trung hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tiên phong trở thành một mẫu hình phát triển để nhân rộng và lan tỏa tới các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng khác.

Khởi động dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam
Chính thức công bố cổng thông tin đăng ký tiếp nhận hỗ trợ doanh nghiệp

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock nhấn mạnh: Dự án mới này là một nỗ quan trọng của USAID nhằm giúp Việt Nam tận dụng được tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng động của khu vực tư nhân Việt Nam để trở thành một khu vực có thể cạnh tranh trên toàn cầu và đem lại cơ hội công bằng hơn cho tất cả.Bà cũng đánh giá cao quan hệ đối tác lâu dài giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và USAID, đồng thời kêu gọi các bên liên quan chính, từ các nhà hoạch định chính sách cho đến các đối tác khu vực tư nhân, hãy “chung tay hợp tác” với USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đạt được những mục tiêu đầy tham vọng của dự án.

Trong thời gian thực hiện, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, trong đó có 240 doanh nghiệp tham gia thành công vào các thị trường trong nước, khu vực và quốc tế; 60 doanh nghiệp tiên phong sẽ thành công trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng và định vị các thương hiệu “Made by Vietnam” của các doanh nghiệp này trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Dự án cũng chính thức công bố cổng thông tin đăng ký tiếp nhận hỗ trợ. Theo đó, mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa của người Việt đăng ký hoạt động tại Việt Nam đều có thể nộp hồ sơ đăng ký thông qua trang web HTTPS://IPSC.VN./.