(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Lê Minh Trâm, Trường Đại học Ngoại thương

Trần Thanh Giang, Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm