Theo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC (mã chứng khoán BSI niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM) vừa được cập nhật, Công ty đã bán được toàn bộ 2 triệu trái phiếu, với lãi suất cố định là 7,8%/năm, qua đó thu về 200 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Nhà đầu tư cá nhân mua gần hết 200 tỷ đồng trái phiếu của BSC
Đợt phát hành này nhằm gia tăng quy mô vốn hoạt động cho BSC

Đáng chú ý, trong đợt phát hành trên, 32 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua tới 96,97% trái phiếu, phần còn lại do 1 công ty bảo hiểm sở hữu. Đại lý phát hành trong đợt phát hành này của BSC là Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, BSC có vốn chủ sở hữu trên 1.540,1 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 13/10, BSI có giá 30.700 đồng/cổ phiếu./.