Tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, khi góp ý cho dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư, Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng, dự thảo luật quy định nhà chung cư có thời hạn sử dụng, thời hạn được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời hạn sử dụng thực tế.

Quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư còn chưa rõ ràng
Theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, dự thảo luật cần quy định rõ ràng: chung cư cần có thời hạn sử dụng

Tuy nhiên, hiện pháp luật chưa quy định rõ về vấn đề này. Các kết cấu vật liệu không thể tồn tại, vững bền vĩnh cửu, nên nhà xây dựng phải có thời hạn sử dụng. Thực tế, khi sửa chữa các nhà chung cư cũ, việc xử lý thỏa đáng còn gặp nhiều vướng mắc, rất khó khăn để tập hợp nguồn lực cho việc sửa lại các tòa nhà chung cư.

“Dự thảo luật cần quy định rõ ràng, nhất quán, minh bạch theo hướng: Chung cư cần có thời hạn sử dụng. Với quy định này, người dân sẽ có được đầy đủ thông tin cần thiết khi tham gia giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, đảm bảo cao nhất lợi ích của người dân…”, ông Hạ đề xuất.

Tranh luận về thời hạn sở hữu nhà chung cư, Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (Bình Định) lập luận, dự thảo Luật đã phân biệt rất rõ về thời hạn sử dụng và vấn đề sở hữu. Việc sử dụng đã được quy định tại điều 99 Luật hiện hành và Điều 58 dự thảo Luật. Dự thảo đã quy định hoàn thiện, đầy đủ hơn; thời hạn sử dụng liên quan đến chuẩn kỹ thuật và an toàn trong sử dụng nhà chung cư…

Đồng thời, đã bổ sung quy định công bố về thời hạn sử dụng nhà chung cư khi hết hạn. Nội dung này được phân biệt rất rõ với quyền sở hữu, quyền tài sản. Trong quy định hiện hành, cũng như trong dự thảo Luật, đối với nhà chung cư nói riêng và nhà ở nói chung, thì không có quy định về thời hạn sở hữu. Quyền sở hữu được chấm dứt theo quy định của pháp luật.

“Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản khi bị tiêu huỷ. Điều 214 có quy định riêng về vấn đề xử lý đối với sở hữu nhà chung cư khi nhà chung cư bị tiêu huỷ. Đây là cơ sở pháp lý đã rất rõ về vấn đề sở hữu.”, ông Ba phân tích.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, hiện có quy định thêm loại hình nhà chung cư có thời hạn sở hữu hay không, thì cần phải xem xét kỹ lưỡng về cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn. Cùng với đó, nội dung này liên quan trực tiếp tới vấn đề Luật Đất đai có quy định loại đất xây dựng nhà chung cư có thời hạn hay không. Cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn về vấn đề này chưa đủ độ chín. Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa đặt ra vấn đề quy định đất ở nói chung, đất xây dựng nhà chung cư nói riêng có thời hạn.

Quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư còn chưa rõ ràng
Ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng, không nên gắn giữa thời hạn sở hữu nhà chung cư với thời hạn sử dụng đất

Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật phân biệt rất rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư với việc có quy định hay không thời hạn sở hữu nhà chung cư.

“Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định rất rõ và dự thảo luật quy định thời hạn này phải được xác định khi lập Đồ án thiết kế nhà chung cư. Đồng thời, dự thảo Luật cũng đã có quy định về kiểm định chất lượng để trên cơ sở kết luận kiểm định sẽ có đánh giá cho ở hay là cần phải phá dỡ để xây dựng lại.”, ông Tùng nói./.