Theo dự kiến chương trình Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo, Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 14-23/4 tới.

Sắp
Theo thông tin vừa được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo, Phiên họp thứ 10 của UBTVQH dự kiến sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về hướng dẫn việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Ảnh: QH

Tại Phiên họp thứ 10, UBTVQH dự kiến sẽ cho ý kiến về các báo cáo tài chính nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng…

Tại Phiên họp thứ 10 sắp tới, UBTVQH dự kiến sẽ cho ý kiến đối với 5 dự án luật gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Đáng chú ý, nếu Chính phủ chuẩn bị kịp thời tài liệu, UBTVQH sẽ cho ý kiến về phương án phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó, sẽ xem xét về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế và phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBTVQH dự kiến cũng sẽ xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 (nếu có).

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

UBTVQH còn cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội; cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án, khoản vốn chưa phân bổ; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022…/.