VƯƠNG THỊ NHUNG – Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

TRỊNH THÀNH – Trường Đại học Phenikaa

ĐỖ THỊ THUỲ TRANG – Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐỖ TIẾN THÀNH – Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

BÙI THỊ HỒNG NGÂN – Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây