Sáng ngày 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dân), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), theo nhandan.vn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng, liệt sĩ có công với đất nước. Ảnh: Đăng Khoa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nguyện quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long-Hà Nội, những giá trị di sản quý báu của dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nơi đây ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.

“Cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ những giá trị quý báu của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; tích cực đổi mới, sáng tạo góp phần giáo dục các thế hệ con cháu về những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức sâu sắc, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và của Thăng Long-Hà Nội để góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước xứng đáng với các vị tiền nhân…”, Tổng Bí thư mong muốn./.