Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg, ngày 26/10/2022 về bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn làm tân Thứ trưởng Bộ Tài chính
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính (ành: gdt)

Theo Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn sinh năm 1970, trình độ Tiến sĩ Kinh tế, công tác trong ngành Tài chính từ năm 1992 đến nay. Trong đó, ông có trên 20 năm công tác trong ngành Thuế. Từ năm 2019, ông Cao Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Với việc bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm tân Thứ trưởng, Bộ Tài chính hiện có 4 thứ trưởng gồm các ông: Tạ Anh Tuấn, Võ Thành Hưng, Nguyễn Đức Chi và Cao Anh Tuấn./.