(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng ấm vào đây

Bùi Xuân Nam

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Nguyễn Văn Điệp

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Võ Tuấn Thành

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm