Trong 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huy động khí của khách hàng giảm, đặc biệt là huy động khí cho điện giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, bằng khoảng 72% so với cùng kỳ và bằng 70% kế hoạch của PVN. So với kế hoạch của Bộ Công Thương giao, thì huy động khí Đông Nam bộ chỉ đạt khoảng 84%, Tây Nam bộ khoảng 70%. Đặc biệt, từ ngày 11/8 đến nay, huy động khí cho sản xuất điện Đông Nam bộ chỉ đạt khoảng từ 5,6-8,5 triệu m3/ngày và Tây Nam bộ từ 1,1-1,3 triệu m3/ngày.

Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35%-40% đối với LPG và 30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng/giảm sản xuất, kinh doanh. Dự báo thời gian tới, số lượng khách hàng dừng/giảm tiêu thụ khí tiếp tục tăng, dẫn đến sản lượng khí có thể sụt giảm từ 40%-50% so với thời điểm trước dịch bùng phát.

9 tháng năm 2021: PV GAS hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính trong bối cảnh huy động khí thấp

PV GAS tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống Covid-19

Bên cạnh đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa (LPG, CNG), huy động nguồn lực triển khai các dự án (chỉ duy trì được khoảng 40% lực lượng lao động tại công trường so với trước thời điểm dịch bùng phát do siết chặt đi lại), cũng như việc xem xét, phê duyệt của các cơ quan chức năng liên quan các hoạt động đầu tư xây dựng, cước phí, giá khí… gặp nhiều khó khăn; chi phí cho các hoạt động tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong tình hình đó, PV GAS đã xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, đảm bảo chủ động trong mọi trường hợp để các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng diễn ra liên tục; mọi công việc đều được rà soát, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với công tác vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục. Đến thời điểm hiện tại, các hệ thống khí, cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS luôn đảm bảo an ninh, an toàn và mọi hoạt động diễn ra liên tục, hiệu quả. PV GAS cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên trong chuỗi giá trị khí, đặc biệt trong công tác dự báo, ấn định, bảo dưỡng sửa chữa để vận hành hệ thống khí an toàn, tối ưu về mặt kỹ thuật và giảm thiểu thời gian dừng/giảm cung cấp khí, huy động tối đa công suất hệ thống của các bên.

Mặc dù sản lượng khí khô, condensate của PV GAS không hoàn thành kế hoạch, nhưng với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác quản lý điều hành, cùng với giá dầu, giá LPG thị trường tăng và sản lượng LPG tăng 27% so với kế hoạch đã đóng góp lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính 9 tháng.

PV GAS đã thực hiện tiếp nhận 5.761 triệu m3 khí ẩm, bằng 78% kế hoạch 9 tháng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2020; Sản xuất và cung cấp 5.555 triệu m3 khí khô, bằng 78% kế hoạch 9 tháng, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2020.

9 tháng năm 2021: PV GAS hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính trong bối cảnh huy động khí thấp
Hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống khí Nam Côn Sơn 1 – năm 2021.

Trong lĩnh vực LPG, PV GAS sản xuất và cung cấp 1.518 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 337 nghìn tấn), bằng 127% kế hoạch 9 tháng, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ toàn quốc. PV GAS cũng sản xuất và cung cấp trên 47 nghìn tấn condensate, bằng 60% kế hoạch 9 tháng, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, tổng doanh thu 9 tháng năm 2021 của PV GAS ước đạt 58.417 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch 9 tháng, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.869 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch 9 tháng, tương đương cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.220 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch 9 tháng, bằng cùng kỳ năm 2020. Nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 4.481 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch 9 tháng, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù chịu tác động mạnh từ dịch Covid-19, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục là một điểm sáng của PV GAS trong tình hình chung của cả nước. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm của TCT ở mức cao. Trong đó, Công ty mẹ giải ngân 3.546 tỷ đồng (tập trung chuỗi dự án Nam Côn Sơn, LNG); toàn PV GAS giải ngân vốn đầu tư 9 tháng là 3.992 tỷ đồng. Nếu không tính dự án Đường ống khí Lô B-Ô Môn (PVN đang điều hành) thì kết quả giải ngân của Công ty mẹ đạt 101% kế hoạch 9 tháng.

Bên cạnh đó, công tác đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG, các vấn đề liên quan cước phí, cơ chế chính sách, thu xếp vốn được PV GAS triển khai với nhiều nỗ lực. Công tác quản trị không ngừng được nâng cao; quá trình kỹ thuật số hóa – chính phủ điện tử được khẩn trương hoàn thiện, tối ưu hóa hệ thống quản lý, tiết giảm chi phí được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm nay, PV GAS đã thực hiện tiết giảm chi phí đạt 340 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm 2021.

9 tháng đầu năm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, PV GAS đã kích hoạt các cấp độ, phương án, kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu công việc. Công tác phòng, chống Covid-19 được triển khai quyết liệt theo các Chỉ thị, yêu cầu của Chính phủ, Bộ ban ngành, địa phương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đảm bảo hậu cần tốt nhất có thể cho lao động tại các điểm tập trung an toàn; tăng cường công tác xét nghiệm, tiêm phòng… Đến thời điểm hiện tại, PV GAS đã tổ chức tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 1 cho 100% cán bộ, công nhân viên và mũi 2 cho 43% Cán bộ, công nhân viên. Riêng khu vực TP. Hồ Chí Minh, số lượng đã tiêm mũi 2 đạt 100% tổng số người lao động.

Cùng với việc chăm lo cho người lao động, công tác an sinh xã hội được PV GAS và các đơn vị thành viên, trực thuộc đẩy mạnh, tích cực cùng cả nước thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch Covid. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị thực hiện công tác an sinh xã hội của PV GAS đạt trên 234 tỷ đồng, trong đó đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ phòng chống Covid-19 (gần 200 tỷ đồng), như: hỗ trợ phương tiện – vật tư y tế, đóng góp Quỹ vắc-xin của Chính phủ và các tỉnh, thành, tham gia từng bước ổn định cuộc sống của người dân trong tình hình mới…

9 tháng năm 2021: PV GAS hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính trong bối cảnh huy động khí thấp

Chuỗi giá trị khí vẫn thông suốt trong đại dịch

Trong quý IV/2021, dự báo dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động bình thường mới rất khó khăn, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của PV GAS. Trong đó, nhu cầu huy động khí của khách hàng điện tiếp tục ở mức thấp và thiếu ổn định; kinh doanh các sản phẩm khí (KTA, CNG, LPG) dự báo vẫn khó khăn do các khách hàng công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, dừng/giảm sản xuất/duy trì hoạt động cầm chừng; nhu cầu LPG của thị trường tiếp tục giảm do thực hiện giãn cách xã hội; các bên cung cấp, tiêu thụ khí thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa – dừng khí; công nợ và kiểm soát công nợ dự kiến cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19…

Để hoàn thành nhiệm vụ 2021, PV GAS đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng mặt hoạt động, nỗ lực đảm bảo mọi hoạt động an toàn, cấp khí liên tục, quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Đặc biệt, PV GAS tăng cường chủ động và phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp cụ thể, nhằm kiên quyết đảm bảo tiến độ các công trình – dự án trọng điểm, có liên quan đến Hệ thống hạ tầng phát triển LNG, như: Dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; đường ống dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ; Hệ thống xuất bằng xe bồn tại Kho chứa LNG Thị Vải; Mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; cải tạo mặt bằng, tái bố trí bồn chứa LPG tại Kho cảng Thị Vải…/.