Skip to content

Kinh nghiệm phát triển du lịch xanh ở một số quốc gia châu Á và đề xuất cho Việt Nam

Du lịch xanh không những là sự bảo đảm cho phát triển du lịch bền vững, mà còn là giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu

Thu hút vốn đầu tư và công nghệ của doanh nghiệp FDI phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. Hải Phòng

Những năm gần đây, Hải Phòng là một trong những địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đây

Hoàn thiện chính sách, giải pháp thu hút FDI thế hệ mới trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Sau hơn 30 năm thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hà Nội đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà

Chuẩn nghèo đa chiều: Vấn đề đặt ra cho công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở nước ta hiện nay

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về

Bàn về vấn đề việc làm và người lao động trong nền kinh tế GIG

Tiến bộ công nghệ kèm theo sự xuất hiện của các nền tảng trung gian, đặc biệt là các nền tảng trực tuyến, không chỉ làm thay đổi cách thức

Giải pháp phát triển doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết tập trung phân tích sự phát triển cũng như những đóng góp của DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào phát triển kinh tế

Đầu tư tác động – Đích đến mới cho dòng vốn đầu tư hiện nay

Bài viết khái quát thực trạng của đầu tư tác động trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó, đề xuất các khuyến nghị đối với Chính phủ và

Quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ: Một số vấn đề cần lưu ý

Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 12/7/1995), đến nay, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Phát triển bền vững thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã và đang trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp. Trước sự phát triển

Hoạch định chính sách dựa trên khoa học: Nền móng thành công của Thủ tướng Đức Angela Merkel

Sau hơn 16 năm cầm quyền kể từ Năm 2005, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chính thức thôi đảm nhận chức vụ Thủ tướng sau đợt bầu cử liên