Skip to content

Dược sĩ trong “kỷ nguyên” VUCA

Ngành Dược phải đối mặt với những vấn đề khẩn cấp toàn cầu, mà vừa qua là đại dịch COVID-19. Để thành công buộc chúng ta – mỗi người dược

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong thuận lợi hóa thương mại ở một số nước châu Á

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong tạo thuận lợi thương mại cho phép đơn giản hóa, hài hòa và tự động hóa các thủ tục

Xây dựng mô hình tổ chức liên kết trong quản lý hồ đập và rừng đầu nguồn nhằm phát triển bền vững các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bài viết này đi sâu nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về xây dựng mô hình tổ chức liên kết trong quản lý hồ đập và rừng

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp (KCN) Trảng Bàng

Đừng Đốt

Văn hóa kiến tạo/văn hóa chất lượng cao có thể là chìa khóa để giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu. Sự hy sinh của thế hệ

Các yếu tố tác động đến động lực học tập của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Thông qua khảo sát 246 sinh viên bậc đại học ở các ngành khác nhau Trường Đại học Trà Vinh về các yếu tố tác động đến động lực học

Vai trò của liên kết trong sản xuất nông nghiệp – Nhìn từ mô hình phát triển cây bưởi ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu này phân tích thực trạng liên kết trong sản xuất, kinh doanh trái bưởi trên địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, qua đó đề xuất các

Giải pháp phòng, chống bệnh quan liêu trong cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin: “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu… Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”[1],

Cần thêm giải pháp để các sáng chế, công trình khoa học đi vào cuộc sống

Bên cạnh hỗ trợ về vốn, cần có chính sách trích thưởng từ lợi nhuận đem lại của các công trình, giải pháp sáng chế để thưởng cho các tác

Rừng và cuộc sống

Rừng mang lại những lợi ích rất to lớn và trong hơn một thập kỷ qua, chuyển đổi rừng (forest transition-FT) đã nhận được sự quan tâm rất lớn của