Skip to content

Nghiên cứu tác động của môi trường thể chế đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng số liệu của 186 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết liên tục trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 nhằm ước

Tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu kết quả hoạt động kinh doanh của 390 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Internet vạn vận: Mở rộng tầm nhìn ứng dụng trong hoạt động của doanh nghiệp

Cụm từ “vạn vật kết nối” do nhà khoa học máy tính Kevin Ashton dùng lần đầu vào năm 1999, khi còn làm cho Proter & Gamble. Hiện nay, cơ

Ảnh hưởng của Hiệp định EVFTA đến xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU

Nghiên cứu này đánh giá các tác động của Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) đối với xuất khẩu gạo của Việt

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế luôn được coi là mối quan tâm cơ bản của nhiều nhà kinh tế cũng như chính phủ. Nghiên

Tác động của gia tăng số người nhiễm Covid-19 đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy, sự gia tăng số người nhiễm mới tác

Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đi chợ qua các ứng dụng trực tuyến của người tiêu dùng ở TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 514 người dân tại TP. Hồ Chí Minh thuộc nhiều nhóm giới tính, độ tuổi, thu nhập khác nhau nhằm xác định và

Tác động lan tỏa của FDI đến năng suất lao động ngành chế tác ở Việt Nam

Nghiên cứu nhằm phân tích tác động lan tỏa của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến năng suất lao động (NSLĐ) ngành chế tác (chế biến,

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Hiện nay, ở Việt Nam, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa không còn là xu hướng, mà còn là giải pháp tối ưu, mang lại lợi ích

Kinh nghiệm trên thế giới về quản lý đô thị và một số đề xuất cho Việt Nam

Tại các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng, quá trình đô thị hóa phát triển góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của đất