Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2021 (từ ngày 16 – 30/9) đạt 29,07 tỷ USD, tăng 17,9% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2021.

Nhờ sự tăng trưởng trên mà tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng đầu năm nay đạt 483,82 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng 95,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh nghiệp trong nước lần lượt tăng 28% (tương ứng tăng 73,48 tỷ USD); tăng 17,4% (tương ứng tăng 21,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến bức tranh xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 đạt gần 15,47 tỷ USD, tăng 33,7% so với kỳ 1 tháng 9/2021 nhờ sự tăng trưởng của một số nhóm hàng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 39,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 41,1%; sắt thép các loại tăng mạnh tới 86,6%… Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 240,63 tỷ USD, tăng 18,8%, so với cùng kỳ năm 2020.

9 tháng nhập siêu 2,55 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 9/2021 so với kỳ 1 tháng 9/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

9 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI chiếm tới 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước, khi đạt 176,57 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2021 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 4% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2021, do một số nhóm hàng như: nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng tới 94,8%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 26,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 12,2%… Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 243,18 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng nhập siêu 2,55 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 9/2021 so với kỳ 1 tháng 9/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tuy chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất, nhưng chính doanh nghiệp FDI cũng là khu vực chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất, khi chiếm 65,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng qua, tăng tới 33,9% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, trong khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt 18,8%, thì trị giá nhập khẩu tăng tới mạnh tới 33,9%. Điều này khiến cho tuy trong kỳ 2 tháng 9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư khá tích cực là 1,87 tỷ USD, nhưng luỹ kế 9 tháng đầu năm nay cán cân thương mại hàng hoá vẫn thâm hụt tới 2,55 tỷ USD./.