Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell
Vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Quyết định nêu rõ, Bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc. Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc.

Chính phủ đồng ý chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine. Đồng thời, Chính phủ cũng chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng. Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Uỷ ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết./.