Tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, chiều nay (ngày 25/10), sau khi Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thống kê, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, theo Văn phòng Quốc hội.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Ban soạn thảo quy định phạm vi điều chỉnh dự án Luật Thống kê dựa trên nguyên tắc các phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận; các quy định về thống kê của các luật có liên quan; khả năng có thể kiểm toán, xác định đo lường; thực tiễn triển khai ở các quốc gia khác và thực tiễn trong nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Sẽ hoàn thiện dự án Luật Thống kê một cách tốt nhất
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Thống kê. Ảnh: Quốc hội

“Đối với một số vấn đề quá lớn chưa thể quy định đưa vào dự thảo Luật ngay ở kỳ họp lần này, Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước mắt, dự thảo Luật sẽ tập trung vào những nội dung như trong Tờ trình, để kịp thời phục vụ công tác truy xuất thông tin số liệu quốc gia phù hợp với các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan thống kê trung ương trong việc biên soạn các chỉ tiêu quốc gia, trong đó có phân bổ theo vùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, nội dung này sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định quy định về nội dung các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương sẽ công bố và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu liên quan đến cấp vùng và liên quan đến vùng.

Liên quan đến quy định có khái niệm “phải thống nhất” mà các đại biểu băn khoăn, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, sự thống nhất được nhắc đến ở đây không phải là về số liệu, mà là sự đồng bộ, thống nhất từ trung ương xuống địa phương về cách thức, chuyên môn, nghiệp vụ, nội dung, phương pháp, quy trình biên soạn, trình tự, thủ tục, cách thức tiến hành… Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, điều chỉnh nội dung này theo hướng đối với thông tin thống kê của các chỉ tiêu cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia, thì phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê với cơ quan trung ương trước khi công bố. Trường hợp không thống nhất, thì thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương công bố và chịu trách nhiệm.

Về ý kiến yêu cầu bổ sung, tách nhập một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đã nghiên cứu và rà soát kỹ. Tuy nhiên, từ những đề nghị của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu một bước nữa cho thật chặt chẽ dựa trên cơ sở chỉ tiêu phải là chỉ tiêu quốc gia; rà soát các chỉ tiêu cấp dưới; sự cần thiết, tính cấp bách; khả năng thực thi; nguồn lực về ngân sách và con người; thông lệ quốc tế và tình hình thực tiễn trong nước…

Liên quan đến đề nghị tăng cường công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ luôn ý thức và cố gắng ở mức độ cao nhất, sử dụng triệt để về công nghệ thông tin để đảm bảo thời gian rút ngắn, chính xác và chi phí thấp. Đến nay, cơ quan thống kê đã không còn dùng giấy như trước, nhưng thời gian tới ở khâu tổ chức thực hiện, Chính phủ tiếp tục cố gắng tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hơn nữa để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê.

“Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp hôm nay, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để rà soát và hoàn thiện dự án Luật này một cách tốt nhất…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh./.