Sau 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất siêu tiếp tục quay trở lại với 225 triệu USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước…

Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Dù đại dịch Covid-19 vẫn căng thẳng, nhưng bức tranh kinh tế 11 tháng năm 2021 đã có nhiều điểm sáng

Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch được 1.339,2 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,9% diện tích gieo cấy và bằng 102,6% cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thu ngân sách từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán, về đích sớm so với kế hoạch… Luỹ kế 10 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,22 triệu tỷ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021.

Sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP, tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động có sự phục hồi rõ nét… Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11/2021 tăng khá so với tháng trước cả về số doanh nghiệp (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30,2%). Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng trước…

Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 11 tháng năm 2021: Nhiều tín hiệu tích cực
Nguồn: Tổng cục Thống kê