Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021. Cơ quan này cho biết, trong tháng Mười, các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công.

Các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, giải ngân đầu tư công tháng 10/2021 tăng 18,6%
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nhờ đó, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 10/2021 ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với tháng 9/2021.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10/2021 ước tính đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn trung ương quản lý 7,7 nghìn tỷ đồng, giảm 19,5%; vốn địa phương quản lý 34 nghìn tỷ đồng, giảm 16,9%.

Tính chung 10 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 318,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% kế hoạch năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 67,8% và tăng 31,6%).

Vốn trung ương quản lý đạt 56 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% kế hoạch năm và giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Bộ Giao thông vận tải đạt 28.138 tỷ đồng, bằng 71,1% và tăng 49,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.980 tỷ đồng, bằng 65,3% và giảm 15,2%; Bộ Y tế 1.813 tỷ đồng, bằng 47,2% và giảm 55,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.068 tỷ đồng, bằng 53,8% và giảm 43,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 808 tỷ đồng, bằng 60,7% và giảm 9,8%; Bộ Công Thương: 594 tỷ đồng, bằng 55,2% và tăng 79,1%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 490 tỷ đồng, bằng 54,3% và giảm 0,3%; Bộ Xây dựng: 454 tỷ đồng, bằng 67,6% và tăng 49,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông: 249 tỷ đồng, bằng 46,8% và tăng 92,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ: 183 tỷ đồng, bằng 53,3% và giảm 4,3%.

Vốn địa phương quản lý đạt 262,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 175,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 72,8 nghìn tỷ đồng, bằng 69,1% và giảm 10,1%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,9% và giảm 10%.

Trong 10 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của 2 đầu tàu kinh tế của cả nước đều giảm. Cụ thể, Hà Nội đạt 32.322 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm và giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh là 14.887 tỷ đồng, bằng 41,6% và giảm 46,5%.

Trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Định có vốn đầu tư thực hiện tăng. Quảng Ninh 14.770 tỷ đồng, bằng 81,4% và tăng 12,8%; Hải Phòng 9.916 tỷ đồng, bằng 73,6% và tăng 12,2%; Bình Định 6.086 tỷ đồng, bằng 74,1% và tăng 0,2%. Bà Rịa – Vũng Tàu giải ngân được 7.387 tỷ đồng, bằng 68% và tăng 14,1%.

Các tỉnh được đánh giá là tỉnh công nghiệp mạnh, như: Bình Dương và Vĩnh Phúc vẫn nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân giảm. Cụ thể: Bình Dương 6.906 tỷ đồng, bằng 55,9% và giảm 33%; Vĩnh Phúc 5.481 tỷ đồng, bằng 69,5% và giảm 5,8%.

Mới đây, ngày 25/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện 7776/CĐ-VPCP gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo nội dung Công điện, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế – xã hội từ nay đến cuối năm 2021 còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021 là chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: Số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021, số 45/NQ-CP ngày 5/4/2021, số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 5/10/2021 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại bộ, cơ quan, địa phương mình; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của bộ, cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý./.