ThS. ĐINH THỊ THẮM – Trường Cao đẳng Bình Thuận

ThS. TRẦN THỊ KHÁNH TRÂM – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến ý định thanh toán qua QR code của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Phan Thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định thanh toán qua QR code của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố chịu ảnh hưởng cùng chiều bởi: Tin cậy cảm nhận, Hiệu quả chi phí, Điều kiện thuận lợi, Hữu ích mong đợi và Nỗ lực mong đợi. Những phát hiện trong nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng giúp cho các nhà quản trị trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy người tiêu dùng trên địa bàn sử dụng QR code.

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây