(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Đỗ Hồng Nhung

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Trần Bình Minh

Phó Trưởng ban Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Vũ Thị Minh Ngọc

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Lý Lâm Duy

Công ty Cổ phần Logistics ASG