NGUYỄN PHỤNG NGUYỄN – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, TP. Hồ Chí Minh

HUỲNH THANH TÚ – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây