TS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, NGUYỄN THÙY CHI

Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây