(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Hồ Minh Thư

Nguyễn Thị Thu Uyên

Lâm Thị Ngọc Ánh

Huỳnh Thị Quế Anh

Nguyễn Ngọc Hân

Trương Minh Khoa

Trường Đại học FPT Cần Thơ