Tại Kỳ họp thứ 6, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), góp ý về một số nội dung cụ thể liên quan đến bảo đảm bí mật thông tin, Đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho rằng, theo quy định hiện hành, người sử dụng dịch vụ viễn thông tiết lộ thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông đã thể hiện rõ việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ và việc đồng ý đó có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật lại quy định: Người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý cung cấp thông tin thuê bao sau khi doanh nghiệp viễn thông đã thông báo rõ ràng, công khai bằng hình thức phù hợp với người sử dụng về mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin.

Cần quy định trách nhiệm của nhà mạng khi chuyển mạng giữ số
Đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân (Bà Rịa – Vũng Tàu) góp ý cho dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

“Quy định như vậy chưa phù hợp, do vậy cần cân nhắc theo hướng không nên quy định việc này cho doanh nghiệp viễn thông, mà nên quy định trách nhiệm này cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc chia sẻ, bảo mật thông tin với điều kiện đã được trang bị thiết bị công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại, kiểm soát người sử dụng bị khai thác thông tin, dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân…”, ông Quân đề xuất.

Nêu góc nhìn về chuyển mạng giữ số, Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng, cần quy định trách nhiệm của các nhà mạng khi thực hiện việc này. Ngoài ra, cần có quy định cụ thể để đảm bảo công khai, minh bạch trong việc cấp giấy phép viễn thông nhằm tránh tiêu cực. Về quản lý viễn thông, cũng cần có quy định cụ thể nhằm quy rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước…

Cần quy định trách nhiệm của nhà mạng khi chuyển mạng giữ số
Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng), cần quy định trách nhiệm của nhà mạng khi chuyển mạng giữ số

Theo bà Tú Anh, chuyển mạng giữ số là dịch vụ viễn thông cơ bản mà mọi người dân được hưởng. Ở nhiều nước, dịch vụ chuyển mạng giữ số được thực hiện online với thời gian khoảng từ 1 đến 2h.

Tại Việt Nam, chuyển mạng giữ số được quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện vẫn còn một số vướng mắc như: Các quy định tại Thông tư này còn chung chung, chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các nhà mạng khiến họ thực hiện không theo tiêu chuẩn. Các nhà mạng đưa ra rào cản về gói cam kết làm cản trở người dân thực hiện quyền chuyển mạng giữ số.

Ngoài ra, các hệ thống kỹ thuật của các nhà mạng chưa đáp ứng việc truy xuất thực hiện chuyển mạng giữ số online, thủ tục vừa chậm, vừa mất công và không chính xác, thiếu minh bạch.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đánh giá cao dự thảo Luật viễn thông sửa đổi lần này đã bổ sung điểm h, khoản 2, Điều 13 về việc quy định đảm bảo cung cấp cho thuê bao khả năng chuyển mạng giữ số. Tuy nhiên, cần có quy định cụ thể và đầy đủ hơn, đặc biệt là phần chế tài nhằm đảm bảo tính khả thi và tương thích các quy định tại khoản 4 Điều 13.5 Hiệp định CPTPP…

Tuy dự thảo Luật đã sửa đổi nhiều nội dung về Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, hoạt động dịch vụ viễn thông công ích một cách phù hợp hơn, nhưng theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương), quy định tại Điều 32 của dự thảo Luật về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam còn chung chung.

“Quy định về tổ chức, hoạt động, nguồn kinh phí, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động bộ máy của Quỹ còn chưa cụ thể, chưa đảm bảo chi tiết để có thể thực hiện hiệu quả.”, bà Nga nhìn nhận.

Cụ thể, về điều kiện để giao nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, điều kiện đặt hàng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, điều kiện đấu thầu, cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối và điều kiện hỗ trợ trực tiếp đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối. Dự thảo có liệt kê các điều kiện cụ thể, và điều kiện cuối cùng là “các điều kiện khác”. Đại biểu đề nghị làm rõ nội dung của “các điều kiện khác”, đồng thời cần rà soát, sửa đổi lại nội dung nghị định, vì đây là nội dung rất quan trọng trong dự án luật.

Về mức đóng góp, đối tượng được miễn giảm đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, bà Nga cho rằng, không nên xem xét miễn giảm cho các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ này, dù là doanh nghiệp mới tham gia thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông…/.