Theo kế hoạch, chiều nay (ngày 11/1), sau nhiều vòng thảo luận, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội khoá XV sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, theo Văn phòng Quốc hội.

Chiều nay Quốc hội thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế sẽ được Quốc hội thông qua trong chiều ngày 11/1. Ảnh: Quốc hội

Theo dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ đề xuất, Chương trình xác định khung những vấn đề trọng tâm, cần tập trung giải quyết, bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023 là: (1) Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh (60.000 nghìn tỷ đồng); (2) Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm (53,15 nghìn tỷ đồng); (3) Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (110 nghìn tỷ đồng); (4) Phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển (113,85 nghìn tỷ đồng); (5) Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, huy động từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng trong nội dung làm việc chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 nội dung gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; (2) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; (3) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ; (4) Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV./.