Chiều 14/4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Đến năm 2050, Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 30/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 325/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; kinh tế phát triển xanh và năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Không gian kinh tế – xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm môi trường, sinh thái; xây dựng Tuyên Quang là tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Về mục tiêu kinh tế, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng GRDP bình quân cả thời kỳ đạt trên 9,5%; cơ cấu kinh tế với ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 42,8%, ngành dịch vụ chiếm 40,8%, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,2%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng/người vào năm 2030; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.000 tỷ đồng vào năm 2030; 100% số xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Mục tiêu cụ thể về kinh tế thời kỳ quy hoạch 2021-2030

+ Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt trên 9,5%.

+ Cơ cấu kinh tế: Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 42,8%; ngành dịch vụ chiếm 40,8%; ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,2%.

+ GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng/người/năm (giá hiện hành).

+ Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 361 nghìn tỷ đồng.

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.000 tỷ đồng.

+ Thu hút khách du lịch đạt 5,5 triệu lượt người.

+ Tăng trưởng kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP của tỉnh.

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7,5%/năm.

Định hướng đến năm 2050, Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, có môi trường xã hội văn minh, hiện đại, sáng tạo, dân chủ. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển xanh, công nghiệp sinh thái, thông minh; dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối; hệ thống đô thị thông minh, xanh và bền vững. Di tích, di sản văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy. Người dân có cuộc sống tốt, mức sống cao. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quy hoạch xác định mục tiêu về kinh tế phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt trên 9,5%. Cơ cấu kinh tế: Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 42,8%, ngành dịch vụ chiếm 40,8%, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,2%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng/người/năm.

Định hướng đến năm 2050, Tuyên Quang là tỉnh phát triển, thu nhập cao của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, có môi trường xã hội văn minh, hiện đại, sáng tạo, dân chủ. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển xanh, công nghiệp sinh thái, thông minh; dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo định hướng, Tuyên Quang tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản và kinh tế lâm nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh hình thành 4 cực tăng trưởng gắn với tiềm năng thế mạnh vùng bao gồm: Cực tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị tại thành phố Tuyên Quang và phía Nam huyện Yên Sơn; cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, du lịch tại huyện Sơn Dương; cực tăng trưởng du lịch, nông nghiệp hàng hóa đặc sản, chất lượng cao tại huyện Na Hang và Lâm Bình; tăng trưởng công nghiệp và nông, lâm nghiệp tại khu vực huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa.

Triển khai ngay Quy hoạch vừa được phê duyệt

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm khẳng định, Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, là nền tảng để tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, mở ra cánh cửa lớn để huy động nguồn lực, nhất là thu hút đầu tư, nâng cao vị thế địa phương.

“Bởi có quy hoạch tốt mới có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt mới có dự án tốt”, ông Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện.

Công bố Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm khẳng định, Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch; đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các công trình kết cấu hạ tầng có tính lan tỏa lớn.

Các ngành khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng đô thị, công nghiệp… theo quy định. Trong đó, tập trung lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Lâm Bình – Na Hang; lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa; điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

UBND tỉnh, các ngành tập trung thực hiện các định hướng lớn tạo đột phá phát triển, trọng tâm là phát triển ba trụ cột kinh tế: Công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản và kinh tế lâm nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới; hình thành 4 cực tăng trưởng.

Công bố Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu chúc mừng tỉnh Tuyên Quang

Với nhiệm vụ trọng tâm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, trọng tâm là Khu công nghiệp Long Bình An, Khu công nghiệp Nhữ Khê – Đội Cấn, Khu công nghiệp Tam Đa; xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận Khu du lịch Tân Trào trở thành khu du lịch quốc gia, trở thành trung tâm giáo dục lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch cả nước; xây dựng Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển Khu du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình đáp ứng các tiêu chí khu du lịch sinh thái quốc gia; duy trì và nâng tầm Lễ hội Thành Tuyên trở thành lễ hội có quy mô, thương hiệu quốc tế; lập hồ sơ khoa học Khu thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) – Na Hang (Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cùng với đó phát triển văn hóa, xã hội, y tế theo xu hướng hiện đại…/.