Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPHC, ngày 24/3/2023 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, mã chứng khoán HNM đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Theo đó, HNM bị phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Công ty công bố thông tin sai lệch đối với các khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi”, “Các khoản phải thu ngắn hạn”, “Chi phí quản lý”, “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; đối với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên Báo cáo tài chính quý IV/2021 so với Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch
Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Cùng với phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc HNM khắc phục hậu quả bằng biện pháp huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với các thông tin đã công bố sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu HNM có giá 8.300 đồng/cổ phiếu./.