Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân tăng giá còn do, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày 01/01/2023 là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2023 tăng 0,52% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 01/2023 tăng 4,89%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá; 2 nhóm hàng giảm giá; riêng nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn định so với tháng trước.

CPI tháng đầu năm 2023 tăng 0,52%
Lạm phát cơ bản tháng 01/2023 ở mức nền cao hơn CPI chung, nên có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước

Lạm phát cơ bản tháng 01/2023 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,89%) chủ yếu do lạm phát cơ bản từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022 có mức tăng so với tháng trước cao hơn CPI chung, do giá xăng dầu và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI trong các tháng này thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Dự báo về lạm phát năm 2023 tại hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả năm 2022 và dự báo năm 2023” do Viện Kinh tế-Tài chính (Học viện Tài chính) tổ chức gần đây, các chuyên gia đều cho rằng, lạm phát trung bình trong năm 2023 ở mức 4%-4,5%./.