Chiều nay (ngày 11/10), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là báo cáo viên tại Hội nghị. Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 4
Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu khi chủ trì tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Trung

Theo Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng ngày 4/10/2021. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định về những điều đảng viên không được làm…

“Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 7/10/2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bế mạc…”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.

Tại Hội nghị, theo ông Lại Xuân Môn, khi cho ý kiến về các nội dung trên, Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức so với năm 2020, nhưng chúng ta vẫn đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và kiện toàn các chức danh quan trọng của Nhà nước; giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát… Tuy nhiên, dưới tác động nghiêm trọng của dịch bệnh, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của một bộ phận nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người dân trong các khu cách ly, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, lao động tự do. Sức chống chịu của nền kinh tế suy giảm mạnh…

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 4
Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: dangcongsan.vn

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong 9 tháng qua, Hội nghị đã xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 3 tháng còn lại của năm 2021 là chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình trong và ngoài nước, quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ…

Theo ông Lại Xuân Môn, trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể…”.

Cũng theo ông Lại Xuân Môn, dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, nên cần phải có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; phấn đấu bao phủ vắc-xin 2 mũi cho người dân từ 18 tuổi trở lên và cho trẻ em theo quy định nhanh nhất, sớm nhất có thể…

Về công tác xây dựng Đảng, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, thời gian tới, những nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp, nên đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…/.