Tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là hợp lý

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông…

Để tạo tiền đề cho phát triển Nghệ An, cần sửa đổi, hoàn thiện một bước các cơ chế, chính sách đặc thù
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Trần Duy Đông tham dự phiên họp

Tại phiên họp, thay mặt cơ quan thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 của UBTVQH, qua tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và theo Báo cáo của Chính phủ cho thấy, các quy định hiện hành chưa đủ động lực để tạo bước đột phá trong phát triển, chưa bao quát hết các vấn đề phát sinh cần có cơ chế đặc thù. Để tạo tiền đề cho phát triển tỉnh Nghệ An trong những năm tiếp theo, cần nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện một bước các cơ chế, chính sách đặc thù.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến để Quốc hội xem xét, quyết định đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền.

Để tạo tiền đề cho phát triển Nghệ An, cần sửa đổi, hoàn thiện một bước các cơ chế, chính sách đặc thù
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, những nội dung có thể quy định ngay trong dự thảo Nghị quyết thì cần sớm bổ sung; còn lại có thể giao Chính phủ quy định các thủ tục để thực hiện những điều khoản về phân cấp, giao quyền trong dự thảo Nghị quyết

Liên quan đến khoản 2, Điều 4 về thẩm quyền quyết định lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, từ ngữ trong dự thảo Nghị quyết chưa được rõ ràng, phạm vi quá rộng, thiếu cụ thể. Bên cạnh đó, đề nghị rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các quy định vì hiện nay trong dự thảo Nghị quyết đang phân cấp và giao quyền cho tỉnh Nghệ An rất nhiều công việc, nhưng phân cấp và giao quyền phải gắn với trình tự, thủ tục nếu không sau này sẽ rất vướng.

“Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, địa hình phức tạp. Khi có cơ chế đặc thù thì sẽ có thêm nhiều công việc cần triển khai và thực hiện, do đó, việc tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là hợp lý.”, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến.

Đối với chính sách HĐND Thành phố Vinh được thành lập 3 Ban và HĐND Thành phố không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách, bà Thanh đề nghị làm rõ hơn việc Thành phố được giao thêm nhiệm vụ, được phân cấp như thế nào để dẫn đến việc tăng cường hoạt động của HĐND và có số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không quá 8 người.

Hiện dự thảo Nghị quyết cũng quy định Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C quy định tại Luật Đầu tư công và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Đồng tình với nội dung này, bà Thanh cho biết, chính sách tương tự dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Mặt khác, cũng nhiều địa phương có ý kiến đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động của HĐND theo hướng quy định tăng thêm quyền của Thường trực HĐND.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế số, kinh tế cửa khẩu

Phát biểu Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, cơ quan thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng trình Quốc hội. Trong đó, tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, kinh tế số, kinh tế cửa khẩu, đưa Nghệ An trở thành một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Đồng thời, có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển TP.Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ; rà soát tổng thể và từng chính sách để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, vượt trội, thực sự cần thiết, khả thi, phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh; khơi thông nguồn lực kiến tạo để phát triển; gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư.

Để tạo tiền đề cho phát triển Nghệ An, cần sửa đổi, hoàn thiện một bước các cơ chế, chính sách đặc thù
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, rà soát tổng thể và từng chính sách để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, vượt trội, thực sự cần thiết

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ rà soát để đảm bảo các chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, ổn định trật tự xã hội và đời sống nhân dân. Từng chính sách, đặc biệt là chính sách mới cần đánh giá kỹ tác động bảo đảm chặt chẽ, hợp lý, khả thi, hiệu quả khi áp dụng…/.