Ngày mai (27/9), Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức Toạ đàm Tham vấn chuyên gia về kinh tế – xã hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Toạ đàm được tổ chức bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với địa điểm chính tại Hà Nội và một số địa phương khác trên cả nước, theo Văn phòng Quốc hội.

Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên của Quốc hội được tổ chức từ năm 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Toạ đàm Tham vấn chuyên gia về kinh tế – xã hội. Ảnh: Quốc hội

Lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, các viện nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế… cũng sẽ tham gia Toạ đàm.

Liên quan đến nội dung, theo Văn phòng Quốc hội, cuộc Toạ đàm sẽ tập trung vào 2 vấn đề: (i) Đánh giá diễn biến của thị trường tài chính, đầu tư, thương mại toàn cầu năm 2021, diễn biến mới nhất của kinh tế thế giới và đưa ra các dự báo tác động tới Việt Nam; (ii) Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 với kinh tế, xã hội Việt Nam, việc thực hiện Chiến lược tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, bài học kinh nghiệm trong ban hành chính sách, các kiến nghị, giải pháp cho Việt Nam từ nay tới cuối năm và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Diễn đàn sẽ góp phần phát huy tối đa các ý kiến đóng góp của không chỉ các vị đại biểu Quốc hội, mà còn thu hút, hình thành mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu hàng đầu trong nước và quốc tế. Qua đó, hình thành các luận cứ khoa học thực tiễn có chất lượng, là đầu vào quan trọng để Quốc hội, Chính phủ tham vấn trong quá trình xây dựng các báo cáo về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật…

Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên của Quốc hội được tổ chức từ năm 2022
Quốc hội khoá XV sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên từ đầu năm 2022. Ảnh: Quốc hội

Đây là cuộc Toạ đàm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, có ý nghĩa quan trọng. Tọa đàm này là một nội dung của Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên của Quốc hội đã được Đảng đoàn Quốc hội thống nhất ban hành Kế hoạch thực hiện, dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2022.

Theo đó, phạm vi Diễn đàn sẽ mở rộng về nội dung, quy mô, khi không chỉ là các vấn đề kinh tế, mà còn đề cập sâu sắc về các vấn đề xã hội, môi trường nhằm góp phần tiếp tục đổi mới cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thể chế hoá Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2030, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội…/.