“Cần có cơ sở pháp lý rõ ràng và tạo thuận lợi cho chủ đầu tư không còn đủ năng lực thực hiện dự án hoặc không muốn tiếp tục thực hiện dự án được chuyển nhượng dự án bất động sản, thay vì Nhà nước thu hồi và thực hiện lại quy trình lựa chọn nhà đầu tư. Cần ràng buộc trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng trong việc triển khai dự án bất động sản theo đúng phương án đã được phê duyệt…”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề xuất, khi cho góp ý cho dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra.

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), còn nội dung chưa phù hợp với thực tế
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) còn nội dung chưa phù hợp với thực tế

Liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất của dự án, phần dự án chuyển nhượng, khoản 4 Điều 41 dự thảo quy định chủ đầu tư chuyển nhượng dự án bất động sản. Ông Thanh cho rằng, quy định này chưa phù hợp với tình hình thực tế, trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng tài chính để triển khai dự án, thì cũng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dẫn đến dự án không thể chuyển nhượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề xuất, quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cần thống nhất với các quy định của Luật Đầu tư. Các quy định về quyền sử dụng đất cần thống nhất với Luật Đất đai…

“Do vậy, đề nghị nghiên cứu theo hướng chủ đầu tư chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có thể thỏa thuận về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Đồng thời, bổ sung quy định khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính của dự án, phần dự án chuyển nhượng…”, ông Thanh đề xuất.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên, trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) yêu cầu bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới đủ điều kiện để chuyển đổi đối với dự án bất động sản. Ban soạn thảo dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã sửa là việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, thuế, lệ phí liên quan đến đất đai theo cách tiếp cận mới là cần thiết.

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), còn nội dung chưa phù hợp với thực tế
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thời gian qua, khi thị trường bất động sản biến động nhưng chưa có quy định nào áp dụng để điều tiết thị trường này

Giải trình thêm về nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định 2 trường hợp để chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, có quy định những dự án chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư và Luật Đầu tư năm 2020, thì thực hiện quy trình thủ tục chuyển nhượng dự án theo Luật Đầu tư. Hiện vẫn còn tồn tại những dự án chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về nhà ở và pháp luật phát triển đô thị trước khi Luật Đầu tư có hiệu lực, nên dự thảo có quy định một trường hợp về quy trình thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản.

“Thị trường bất động sản có vai trò và ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế. Thực tế, thời gian qua, khi thị trường biến động nhưng chưa có quy định nào áp dụng để điều tiết thị trường bất động sản, vì vậy mong muốn của cơ quan soạn thảo là đưa vào dự thảo luật quy định về nguyên tắc theo hướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao điều tiết thị trường bất động sản trong một số trường hợp cần thiết. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu để quy định này đảm bảo tính khả thi, thống nhất trong hệ thống pháp luật và mang lại hiệu quả trong thực tế”, ông Nghị cho biết./.