(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24, tháng 8 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Xuân Huynh

Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Kim Liên

Đại học Thành Đông