(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin bấm vào đây