Huy động tổng lực các cơ quan vào cuộc

Để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về chương trình giám sát năm 2022, hôm nay (ngày 4/11), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến ”Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2022”, theo Văn phòng Quốc hội.

Giám sát của Quốc hội sẽ truy trách nhiệm đến cùng
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Nhà Quốc hội với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: QH

Ông Vương Đình Huệ cho biết, trong năm 2022, Quốc hội, UBTVQH tiến hành 4 giám sát chuyên đề, trong đó 2 giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch”; 2 giám sát chuyên đề của UBTVQH về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo các ý kiến nêu tại hội nghị, các chuyên đề giám sát lần này cần đi sâu, làm rõ việc lựa chọn phương thức giám sát bảo đảm linh hoạt, hiệu quả và thực chất hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gắn liền với kết quả thực thi văn bản pháp luật trên thực tế; giải pháp huy động có hiệu quả sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và các chuyên gia; cơ chế phối hợp hiệu quả, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức triển khai 4 chuyên đề giám sát…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình giám sát chi tiết, UBTVQH đã báo cáo Quốc hội chỉ phê chuẩn nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội, còn việc thành lập Đoàn giám sát và đề cương, kế hoạch chi tiết từng chuyên đề giám sát giao cho UBTVQH. Đây chính là điểm đổi mới so với trước đây.

“Thời gian qua, Đảng đoàn Quốc hội và UBTVQH đã tập trung dành nhiều thời gian và nguồn lực cho công tác chuẩn bị, huy động được tổng thể trí tuệ của đại biểu Quốc hội, sự đóng góp của các cơ quan chức năng rất sâu sát trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát như: Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ… Các kế hoạch, đề cương chi tiết đã được thảo luận rất kỹ. UBTVQH đã dành thời gian thích đáng cho việc xem xét, quyết định ban hành quyết định thành lập các Đoàn giám sát, cũng như các kế hoạch, đề cương giám sát chi tiết…”, ông Vương Đình Huệ cho biết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải có phương pháp giám sát tổng hợp, chi tiết, khoa học, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay; phải huy động tổng lực các cơ quan chức năng tham gia thực hiện giám sát. Trong cả 4 chuyên đề giám sát, UBTVQH đều có kế hoạch huy động các cơ quan của Quốc hội ở trung ương; mời và giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 63 tỉnh, thành phố tham gia thực hiện giám sát.

Cán bộ tham gia giám sát phải bản lĩnh

Về định hướng hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, chúng ta phải làm đến nơi, đến chốn¸ có bằng chứng cụ thể, có đánh giá sát đúng với từng lĩnh vực, đưa ra kiến nghị, đề xuất sắc sảo và phải theo dõi việc tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận giám sát. Lần này, UBTVQH yêu cầu phải xác định được trách nhiệm giải trình của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong từng ngành, lĩnh vực. Có như vậy, sau giám sát, chúng ta mới hy vọng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước và yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong từng giai đoạn…

Giám sát của Quốc hội sẽ truy trách nhiệm đến cùng
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chúng ta sẽ có cách để giám sát lại những người đi giám sát. Ảnh: QH

“Yêu cầu tiến hành đồng bộ từ trung ương xuống địa phương. Tỉnh, thành nào làm ở tỉnh thành đó và có kiểm tra chéo lẫn nhau. Hội đồng nhân dân làm độc lập; các Đoàn đại biểu Quốc hội và Đoàn giám sát cũng làm độc lập; Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cũng làm độc lập. Qua giám sát phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế là do quy định pháp luật hay do tổ chức thực hiện. Tới đây, phải tăng cường công tác giải trình tại các cơ quan của Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn tại UBTVQH…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Theo Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH yêu cầu, nếu trong quá trình giám sát phát hiện những dấu hiệu sai phạm đối với tất cả các lĩnh vực, thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Do đó, giám sát phải khoa học; tổ chức giám sát phải chặt chẽ; cán bộ tham gia giám sát phải bản lĩnh. Mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của đất nước…/.