Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề xã hội và giới do tác động bởi Covid-19
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại lễ công bố dự án

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, với cam kết luôn đi đầu trong đổi mới và cải cách, đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiều Chương trình, hoạt động thiết thực trong thời gian vừa qua để hỗ trợ nhóm người yếu thế trong xã hội như: triển khai Chương trình Vì sự phát triển cộng đồng, phát động sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam, bảo trợ cho một số nhóm người yếu thế, trong đó có các doanh nghiệp tạo tác động xã hội như KymViet, Vụn Art, Hợp tác xã Tâm Ngọc…

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ Canada, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) khởi động Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với Covid-19” và kỳ vọng Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB), qua đó hỗ trợ các nhóm yếu thế bao gồm phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số,…; nâng cao năng lực và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội; tăng cường năng lực xây dựng và triển khai chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội phát triển”, Thứ trưởng Trần Duy Đông khẳng định.

Dự án sẽ được thực hiện trong ba năm với tổng kinh phí là 3,1 triệu đô la Canada chủ yếu do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ với vốn đối ứng từ UNDP và Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường sức chống chịu và khả năng phục hồi của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và giới của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Dự án mới dự kiến ​​sẽ hỗ trợ 300 SIB tiếp cận vốn ban đầu và thị trường, từ đó tạo ra 9.000 việc làm tiềm năng cho những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. 90 SIB sẽ được hưởng lợi từ việc tăng doanh thu và phát triển kế hoạch đối phó với đại dịch COVID-19 và các cú sốc trong tương lai. 105 SIB sẽ có kế hoạch kinh doanh lồng ghép giới, môi trường và biến đổi khí hậu.

Đồng thời, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng hoặc sửa đổi ít nhất bốn chính sách đáp ứng giới, và thiết lập mạng lưới doanh nghiệp tạo tác động xã hội với ít nhất 100 thành viên. Mạng lưới sẽ hỗ trợ thí điểm hệ thống quản lý và đo lường tác động cho 5-10 SIB.

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề xã hội và giới do tác động bởi Covid-19
Lễ công bố dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19”

Nâng cao hiệu quả của các SIB, đặc biệt là các SIB do phụ nữ lãnh đạo

Phát biểu tại lễ công bố dự án chiều qua 22/11, đại sứ Canada, bà Paul Deborah nhấn mạnh “Các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) mang lại những giá trị đáng kinh ngạc cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam trong ứng phó với COVID-19, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững và bao trùm. Chúng tôi hợp tác với UNDP Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tham vọng chung là nâng cao hiệu quả của các SIB, đặc biệt là các SIB do phụ nữ lãnh đạo, nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và giới của COVID-19 cũng như tăng cường môi trường pháp lý tạo điều kiện cho các SIB đóng góp về xã hội và môi trường mạnh mẽ hơn nữa cho cộng đồng.”

Dự án ưu tiên hỗ trợ các SIB trong bốn ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, đó là nông nghiệp bền vững, du lịch bền vững, giáo dục và y tế. Đây cũng là những lĩnh vực có lực lượng lao động nữ lớn và nhiều SIB cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm giảm tỷ lệ nghèo đói ở phụ nữ và trẻ em gái.

Đại diện thường trú của UNDP Caitlin Wiesen đánh giá cao tính kịp thời của dự án trong việc hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và doanh nghiệp khắc phục những tác động kéo dài và gây thiệt hại của đại dịch COVID-19. Bà nêu bật vai trò quan trọng của khu vực tư nhân nói chung và các doanh nghiệp tạo tác động xã hội nói riêng, trong nỗ lực phục hồi và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tầm nhìn phát triển chung, cam kết của chính phủ tạo điều kiện đổi mới, kết hợp với sự sáng tạo và đổi mới của các bên liên quan trong hệ sinh thái doanh nghiêp tạo tác động xã hội sẽ tăng cường khả năng phục hồi và thúc đẩy sự phát triển của các SIB tại Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng cho nỗ lực không bỏ lại ai phía sau và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững,” bà Wiesen nói.

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề xã hội và giới do tác động bởi Covid-19
Các đại biểu trao đổi với đại diện 1 doanh nghiệp xã hội tại lễ công bố dự án

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là các doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh và cam kết tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược hoạt động của họ. Cân bằng các mục tiêu xã hội / môi trường với mô hình thương mại cho phép họ giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững.

Điển hình về các doanh nghiệp tạo tác động xã hội là doanh nghiệp xã hội; doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội; doanh nghiệp hoà nhập; và các hợp tác xã mà hầu hết các thành viên là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Nghiên cứu của UNDP phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Northampton cho thấy, 99% các doanh nghiệp tạo tác động xã hội sử dụng nhân viên nữ, 74% có những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương trong lực lượng lao động. Doanh nghiệp tạo tác động xã hội thường có quy mô siêu nhỏ về nhân sự và doanh thu và 41% doanh nghiệp tạo tác động xã hội có lãnh đạo là nữ.

Dự án sẽ áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái để giải quyết những thách thức mang tính hệ thống và liên kết mà các doanh nghiệp tạo tác động xã hội phải đối mặt. Dự án sẽ giúp tăng cường năng lực của chính các SIB; nâng cao năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB; và tăng cường năng lực hoạch định chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các SIB phát triển.