Đây là công trình do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được xây dựng tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Tòa nhà 5 tầng này là nơi lưu trú cho giảng viên và học viên khi tham gia các khóa huấn luyện của Liên hợp quốc. Công trình có giá trị xây dựng hơn 1 triệu USD, gồm 12 phòng ở cho giảng viên, 20 phòng cho 40 học viên và các tiện ích khác như căng-tin, lễ tân.

Hoa Kỳ bàn giao công trình cơ sở lưu trú trị giá 1 triệu USD cho Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam
Lễ bàn giao công trình khu lưu trú chuyên gia và học viên quốc tế S8

Kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ ký Biên bản ghi nhớ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2015, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng trực thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 11 triệu USD cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị và cơ sở hạ tầng. Trong số này có việc hỗ trợ xây dựng Trung tâm huấn luyện, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động chuẩn bị cho 3 đợt triển khai lực lượng y tế tới phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sự kiện bàn giao tòa nhà S8 thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng như cam kết của Hoa Kỳ với mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia./.