Kết nối trí thức trẻ phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế số quốc gia
Chương trình có sự góp mặt của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức, các trường đại học lớn trong nước và quốc tế và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam
Kết nối trí thức trẻ phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế số quốc gia

Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số, những con người được đào tạo bài bản, chắc về chuyên môn, vững về đạo đức, có năng lực làm chủ công nghệ, có tính đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với sự biến đổi trong nền kinh tế. Hội thảo tập trung thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ, cũng như sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực, kiến thiết, phát triển đất nước dựa trên kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Chương trình Hội thảo bao gồm 3 phiên tham luận về các vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn hiện nay gồm: Nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo; Kết nối trí thức trẻ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh; Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị và đổi mới sáng tạo – Cơ hội phát triển nguồn nhân lực số quốc gia; và 1 phiên thảo luận bàn tròn về “Kết nối trí thức trẻ phát triển nguồn nhân lực số, nền kinh tế số quốc gia”. Các diễn giả là các trí thức trẻ ưu tú, chuyên gia nhiều kinh nghiệm đang công tác tại các viện, trường trong và ngoài nước, cũng như cơ quan quản lý nhà nước, tập đoàn lớn.

Thông qua sự kiện, các đại biểu mang tới những góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức của phát triển nguồn nhân lực số, kinh tế số, khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong việc tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển đất nước. Đồng thời, Hội thảo đã làm rõ các mô hình đối tác phát triển nguồn nhân lực, liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo để khai thác lợi thế của các bên tham gia, cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm phát huy nguồn nhân lực trẻ, năng động, cống hiến, đóng góp cho nền kinh tế số và năng lực đổi mới sáng tạo của nước nhà.

Kết nối trí thức trẻ phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế số quốc gia
Các diễn giả chia sẻ tại Hội thảo

Định hướng nền kinh tế số được nhiều quốc gia lựa chọn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Trong thời gian qua, kinh tế số Việt Nam phát triển đáng kể cả về nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh. Internet đã trở thành một phần thiết yếu của các ngành thương mại dịch vụ như ngân hàng, giao thông, y tế… Với lợi thế đang ở giai đoạn dân số vàng, có một lực lượng lao động trẻ năng động, là cơ hội “có một không hai” đối với các quốc gia để phát triển kinh tế – xã hội và cơ hội này chỉ xảy ra một lần trong lịch sử phát triển của các quốc gia.

Tuy nhiên, một nghịch lý là Việt Nam hiện đang có lợi thế về “số lượng dân số vàng” nhưng chưa “vàng về chất lượng”, do đó, chất lượng nguồn nhân lực là một thách thức lớn nhất cho định hướng phát triển nền kinh tế số dựa trên đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức. Trong bối cảnh đó, việc kết nối các trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển nguồn nhân lực số để thích ứng với nền kinh tế số và giai đoạn bình thường mới càng trở nên cấp thiết.

Chương trình hội thảo “Kết nối trí thức trẻ phát triển nguồn nhân lực số, nền kinh tế số quốc gia” là nỗ lực nhằm xây dựng nguồn nhân lực để sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0 của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa đất nước đến những giai đoạn phát triển mới, lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng, trở thành nơi quy tụ, dẫn dắt và kết nối nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh trên phạm vi toàn quốc của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong khuôn khổ Hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp” (“WISE”)./.